Panie Boze - zabrales go nam ale nie jestes w stanie wyrwac go z naszych serc.