Trudno pisać o kimś, kto nie mieścił w żadnych ramach, wyłamywał się z wszystkich kanonów. Chyba nie mam podstaw nazwać siebie wierną słuchaczką jego utworów, choć znam ich wiele. Niemen to dla mnie jednak pewien symbol artysty, który dokładnie wiedział, jaką drogą chce podążać. Był wolny w tym, co dawało mu spełnienie. Poszukiwał nowych dróg i te, które odkrywał, zawsze prowadziły do celu, jakim była nowa jakość. Choć może nie jest to najwłaściwsze określenie, dla mnie już samo nazwisko Niemen pozostanie pewną marką, za którą kryje się dzieło najwyższej próby.
Talent, osobowość, ale przede wszystkim chyba dobry i wrażliwy człowiek.