Żegnaj Czesiu!
Zobaczymy się po tej lepszej stronie.

/"W parku płakałem szeptanymi słowy'"/