Piatek 15.02.2008
godz 13.10
Hity Satelity -rozmowa z reżyserem filmu "Czesław Niemen" E. Szpakowskim (powtórka o 18.25)
Sobota 16.02.2008
godz 4.00
Hity Satelity -rozmowa z reż. filmu "Czesław Niemen" E. Szpakowskim (ostatnia powtórka).
godz.15.05 Rozmowa Doroty Szpetkowskiej z T. Sklińskim m.in. na temat realizacji filmu.
godz.17.00 (HIT) Film "Czesław Niemen" w
reż. Eugeniusza Szpakowskiego.
godz. 20.55 (HIT) "Czy mnie jeszcze
pamiętasz?" - program o Czesławie Niemenie.
Niedziela 17.02.2008
godz.2.45
(HIT) Film "Czesław Niemen" (powtórka).
Poniedziałek 18.02.2008 [/u]
godz. 10.35 (HIT) Film "Czesław Niemen" (powtórka)