Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu upamiętniające postać i twórczość :N: SPODCHMURYKAPELUSZA.
Poznań- klub ZAK ul.Szyperska2 -niedziela godz.20.00-22.00 a może i dłużej...
Po-zdrowie-nia.Piotr S.