Jak dotąd nikt jeszcze nie podał linku do nowego numeru "Brzmień", a jak zwykle są tam ciekawe artykuły, w tym kilka związanych z Niemenem, m.in. "Złote lata sopockiego Non Stopu", materiały dotyczące zlotu fanów w Łagowie czy też artykuł, w którym nasz zlotowy kolega, Zenon Musiałowski, dokonuje porównania Niemena i Vangelisa.