Jak podaje Gazeta Wyborcza dodatek lokalny w Szczecinie w dniach 21-22 sierpnia 2004 roku z inicjatywy p. Jacka Nieżychowskiego , ma odbyc się w Szczecinie minifestiwal złożony z dwóch części: jedna to kameralny koncert dedykowany pamięci Czesława Niemena na kortach tenisowych przy Al. Woj. Polskiego gdzie w latach 60-tych odbywał się koncert Młodych Talentów/ ktorego jednym z laureatów był Cz. Niemen/ oraz druga to koncert w amfiteatrze gdzie zaproszeni goście /'m.in. Czerwono Czarni,Maciej Kossowski, Zbigniew Bizoń,Stan Borys, Tadeusz Nalepa i inni/ przypomnieliby swój bigbitowy repertuar.
Pozdrowienia