W Indeksie (piśmie Uniwersytetu Opolskiego) możemy przeczytać artykuł Stanisława Niciei "To nie awangarda, to Stare Wasiliszki".

https://issuu.com/uniwersytetopolski/docs/indeks-197198

http://indeks.uni.opole.pl/wp-content/u ... 197198.pdf