W grudniowym numerze miesięcznika "Pogoda na życie" strony 10-11 poświęcono Niemenowi (tekst Roberta Sankowskiego z archiwum "Angory").
W numerze jest też kartka z kalendarza dla sympatyków Małgorzaty Niemen. :)