Dziś w audycji "Stacja Kultura" Oliwia Kretek rozmawiała z Jackiem Gwiazdowiczem, absolwentem Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, o Niemenie śpiewającym Norwida:

https://www.polskieradio.pl/10/482/Arty ... weX8SxwooU