To wprawdzie powinno być oczywiste, ale myślę, że nie zaszkodzi wszystkim przypomnieć o takich faktach:

Pamiętajcie, że wszystkie zamieszczane przez was wpisy są dostępne publicznie. Do części z nich możliwy jest dostęp anonimowy, do reszty wystarczy otwarta dla wszystkich i nie podlegająca weryfikacji rejestracja. W konsekwencji przeczytać może je każdy, są też dostępne w wyszukiwarkach treści takich jak Google.

Ponieważ nie każda inicjatywa mająca na celu popularyzację twórczości Czesława Niemena spotyka się z akceptacją osób zarządzających spuścizną artysty, musicie mieć świadomość, że wasze wypowiedzi oraz informacje które przekazujecie na forum mogą zostać wykorzystane np. w celu udaremnienia waszej inicjatywy, a w ekstremalnych sytuacjach także użyte jako dowody w sądzie.