Niemen Aerolit

Archiwum forum fanów Czesława Niemena

Cztery ściany świata

Telewizja, prasa, radio i organizatorzy koncertów będą (mamy nadzieję) cały czas wspominać Niemena. Tutaj informujcie innych fanów o artykułach, programach i wydarzeniach, żeby też ich nie przegapili!

Regulamin forum 2008-11-17 Darek Sieradzki 1 31120
Darek Sieradzki
2008-11-17 13:07:29
Regulamin forum Niemen Aerolit


 1. Forum "Niemen Aerolit" poświecone jest dyskusji o twórczości Czesława Niemena i związanych z nią wydarzeniach. Dokładniej tematyka przedstawiona jest w opisach poszczególnych podforów. 2. Każda wysyłana wiadomość musi być zgodna z tematyką forum i umieszczona w odpowiednim podforum zgodnie z jego przeznaczeniem. Wiadomości nie na temat są usuwane przez Administrację forum. 3. Nie wolno używać treści ogólnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe. Takie wiadomości są edytowane lub usuwane przez Administrację forum. 4. Nie wolno obrażać, atakować i prowadzić osobistych wojen z innymi uczestnikami forum. Wszelkie animozje pomiędzy uczestnikami forum powinny być omawiane prywatnie pomiędzy zainteresowanymi. Wiadomości nie spełniające tego wymogu są edytowane lub usuwane przez Administrację forum. 5. Uczestnicy forum powinni dbać o poziom merytoryczny forum. Wiadomości nie wnoszące nic nowego do wątków mogą zostać usunięte przez Administrację forum. 6. Uczestnicy forum powinni dbać o estetykę i czytelność forum. Wiadomości przesadnie używające różnych stylów czcionek, nadmiernie cytujące poprzednie wiadomości, o nieczytelnych tematach mogą zostać wyedytowane lub usunięte przez Administrację forum. 7. Nie należy odpowiadać na wiadomości łamiące ten regulamin, należy je zgłaszać Administracji forum. 8. Uczestnictwo użytkowników notorycznie łamiących postanowienia regulaminu może zostać ograniczone poprzez wprowadzenie moderacji (konieczności akceptacji wiadomości przez Administratora przed jej opublikowaniem) lub zablokowanie dostępu do forum. 9. O ile Administrator nie postanowi inaczej, każdemu uczestnikowi forum przysługuje jedno konto dostępowe. Tworzenie dodatkowych tożsamości, np. w celu ominięcia restrykcji wymienionych w punkcie 8, grozi trwałym zablokowaniem dostępu do forum. 10. Forum jest prywatną własnością Site-Admina udostępnioną użytkownikom nieodpłatnie bez jakichkolwiek gwarancji, w szczególności dotyczących integralności danych, dostępności i czasu istnienia samego forum, poszczególnych kont użytkowników i ich wiadomości. Każde konto, wiadomość jak i samo forum może zostać usunięte bez podania przyczyny. Wysyłane przez użytkowników wiadomości nie odzwierciedlają opinii Site-Admina, a za ich treść odpowiadają autorzy. 11. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem opublikowania na forum.
Darek Sieradzki
2008-11-17 13:12:04

 • Pierwsza wiadomość tego wątku zawiera aktualny regulamin forum.

 • Wątek z regulaminem pozostanie zamknięty, wszelkie uwagi dot. regulaminu proszę zgłaszać administratorom forum za pomocą prywatnych wiadomości.

 • Zmiany w regulaminie będą nanoszone w pierwszej wiadomości tego wątku, jednocześnie w osobnej wiadomości tego wątku będzie wyjaśnione kiedy i jakich zmian dokonano.


DS
Przejdź na: główną stronę z listą forów | listę wpisów z Cztery ściany świata | górę strony