W najnowszym Tele Tygodniu na str.14-15 artykuł "Małgorzata i Czesław Niemen. Od drugiego spojrzenia..."