1959-2009 PIĘĆDZIESIĄTKA nazwisko :N: pada gęsto w wypowiedziach polskich
muzyków ponadto wywiad z Ianem Gillanem