W najnowszym, 7 numerze tygodnika "Do Rzeczy" można przeczytać artykuł Agnieszki Rybak pt."Zmarli artyści, żywy spór". Artykuł w dużej części traktuje o "chronieniu spuścizny" Niemena przez wdowę, która jednak nie zechciała przedstawić autorce swojego stanowiska. Cytowane są więc jedynie wypowiedzi przeciwnej strony konfliktu, a więc Tadeusza Sklińskiego, Krzysztofa Wodniczaka i Romualda Wydrzyckiego.
Pozostała częśc artykułu dotyczy innych zmarłych artystów: Grzegorza Ciechowskiego, Violetty Villas i Romana Wilhelmiego.