Dziś piąta rocznica ataków terrorystycznych na World Trade Center
Chciałabym z tej okazji przypomnieć wiersz napisany przez Czesława
Niemena kilka dni po tych wydarzeniach.


Manhattan '01

Ludzie nie tylko źli są, iż złość ich porywa:
Są źli ludzie, jak zły jest albo dobry marmur -
źli, bo gatunku złego... Liścia dotąd jeszcze
Ni zaradczego płynu w tym względzie nie znamy!

C.K.Norwid

o...
bezrozumny
który wzywasz
imię Jego
nadaremno

wszak to nie On
na pokuszenie wojen
z których nie bywa
ani jedna świętą
wodzi człeka

o t y . . .
bez twarzy
podstępny
tchórz - nie rycerz
nie chcę cię znać
ani przyczyny
dla której dopuściłeś się
niecnego czynu

czym zawiniły
nowojorskie dzieci
że pozbawiłeś je
ufności
w bezpieczne niebo
nad Ameryką
co nawet tobie
azylem było
głupcze

nie ma takiego Boga
który przyzwala
nienawidzieć
innych
przez urojenie
zemsty
za co..?

a już myślałem
że w XXI wieku
świat zacznie się
wypełniać rajem
narody
że zjednoczą się
że pojednają...


CZESŁAW NIEMEN, 17 września 2001