Tytuł : "Aktor i błazen"

Reżyseria filmu: Michał Fazlejew

Reżyseria spektaklu: Bohdan Głuszczak.

Produkcja: PWSFTiT w Łodzi; rok 1998, czarno-biały, czas ok. 8 min.

Film krótkometrażowy ukazujący pracę nad spektaklem Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych (OPG).

Operatorzy zdjęć: Iwona Białas, Krzysztof Mieszkowski, Przemysław Niczyporuk

Montaż : Anna Adamowicz

Dźwięk: Marek Knaga

Muzyka: Czesław Niemen (część muzyki została wcześniej użyta w spektaklu "Bankiet" OPG).

Kierownik produkcji filmu: Lech Zychowicz

Trailer na stronie => michałfazlejew_pl