Niemen Aerolit

Archiwum forum fanów Czesława Niemena

Cztery ściany świata

Telewizja, prasa, radio i organizatorzy koncertów będą (mamy nadzieję) cały czas wspominać Niemena. Tutaj informujcie innych fanów o artykułach, programach i wydarzeniach, żeby też ich nie przegapili!

FUNDACJA IMIENIA CZESŁAWA NIEMENA 2011-10-05 - 2021-01-25 Markovitz 7 10405
Markovitz
2011-10-05 20:34:04
Wywiad dziennikarza Gazety Stołecznej z Darkiem w lutym 2009r. kończył się taką wypowiedzią naszego admina:

"Cieszymy się, że jego imieniem nazywane są parki czy uliczki. To miłe, ale nie chcielibyśmy, żeby tylko tyle po nim zostało. Potrzebna jest fundacja, ośrodek, który uporządkowałby jego twórczość, wydawałby jego płyty, koncerty.
To jest najważniejsze
."

Więcej... http://wyborcza.pl/1,94899,6279741,Niem ... z1Zw98dsps

Minęły dwa lata i oto utworzono FUNDACJĘ IMIENIA CZESŁAWA NIEMENA, która po rejestracji sądowej w lipcu 2011r. uzyskała osobowość prawną. Skład osobowy organów Fundacji jest emanacją hasła "MY SAME". Działalność Zarządu, czyli pani Małgorzaty Niemen, zgodnie z prawem będą nadzorowały córki pani Prezes jako członkinie Rady Fundacji.

Od lat zamieszczamy na forum posty o działaniach innych fundacji - np. zajmujących się twórczością Komedy, festiwalem Jazz Jamboree i szeroko pojętą kulturą. W prace takich fundacji angażują się zarówno członkowie rodzin twórców, jak i działacze, dziennikarze oraz pasjonaci. W tym przypadku wygląda na to, że ambitna inicjatywa ogranicza się do kręgu bliskich sobie osób.

Z zapisów rejestrowych wynika, że do celów Fundacji im. Czesława Niemena należy m.in. ochrona i udostępnianie dla ogółu społeczeństwa spuścizny artystycznej CZESŁAWA NIEMENA-WYDRZYCKIEGO (podkreślenie moje- MZ).

Poprawnie powinno być "ogółowi" (bez przyimka "dla"), ale to drobiazg wobec wątpliwości ogólniejszej natury:
czy istotnie ów ogół społeczeństwa pragnie twórczości Artysty i będzie zainteresowany ofertą Fundacji ..?

Na koniec wypada życzyć owocnej pracy i powodzenia, choć w naszej społeczności- jak to się mawia- szału nie ma.
minimoog
2012-01-27 10:55:46
Każdy nowy materiał, każdy pośmiertny projekt jest fascynacją fanów. Osobiście powiem, że działanie fundacji może przynieść ciekawe efekty, na co wszscy, może, czekamy.
marmoon
2012-03-27 14:16:07
Czy można oddac swój 1% na taką fundację. Pobrałem już program pit 2011 i szukam jakiejś ciekawej fundacji, którą mógłbym wspomóc. Ja mam taka zasadę, że każdego roku wspieram kogoś innego.
Markovitz
2012-04-01 14:53:27
Doceniam szlachetne pobudki, ale odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest negatywna, ponieważ FUNDACJA IMIENIA CZESŁAWA NIEMENA - wg dostępnego w internecie rejestru - nie jest organizacją pożytku publicznego.

Nikt się nie kwapił, aby udzielić odpowiedzi internaucie Marmoonowi, więc ja spróbowałem - acz niechętnie - bo pomysł wsparcia przez fanów fundacji imienia Artysty zastrzeżonego wydaje mi się na chwilę obecną dość ekscentryczny...
Markovitz
2013-10-15 07:35:29
Ostatni post o Fundacji nosi datę 1 IV 2012... Hmm... Zajrzałem na Forum, aby podzielić się dobrą wiadomością:

otóż zainaugurowano cykl NIEMEN MNIEJ ZNANY, na który składają się: koncerty, wykłady i wystawy.

Na stronie "Niemenmniejznany.pl" wykaz artystów jest trochę zamazany... ;) Wierzę, że uda się to naprawić.

Dotacja Narodowego Centrum Kultury ożywiła tkwiącą dotąd jakby w letargu Fundację założoną przez panią Małgorzatę Niemen- Wydrzycką i jej córki.

W Sosnowcu odbyła się pierwsza impreza z tego cyklu, następna- w połowie listopada w Chorzowie.

Po latach snucia planów- wreszcie nastąpiło coś.. pozytywnego 8)

Link:

=> http://niemenmniejznany.pl/ (wygląd strony i zawarte tam informacje można komentować => tu).
Eryk
2014-10-16 12:20:02
W sumie to nie wiem czy jest sens pisać, ale jako całkiem nowy i nie będący jakimś znawca twórczości Niemena. Zacząłem szukać mocniej i grzebać by się dowiedzieć więcej. Znalazłem stronę fundacji, ale tam wiatr wieje i jest cisza głucha.
Górnolotne hasła , a poza nimi nic, nie mają co wydawać, robić ?
Markovitz
2014-12-20 06:38:41
Myślę, że jako fani powinniście - jeśli tylko czujecie się na siłach - uczestniczyć w forum N.Aerolit i to niezależnie, czy jesteście zwolennikami pań spadkobierczyń i ich Fundacji, czy też nie bardzo. Ja akurat - nie bardzo, co jednak nie przeszkadza mi dostrzec znaczka Fundacji na nowo wydanych, zremasterowanych albumach.

A i na fundacyjnej stronie coś jakby drgnęło. Pojawiła się informacja o wydarzeniu, jakie miało miejsce 26 listopada w Świebodzinie => „Czesław Niemen – Artysta Inspirujący”.

************************** edit *************************************

Relację ze spotkania w Bibliotece Publicznej można przeczytać na stronie => Bibliotekarza Lubuskiego.

Strona Niemen mniej znany dobrze się wyświetla, ale nie widzę tam nic nowego. Pora na podsumowanie...

Czy w roku 2014 zrobiono wystarczająco dużo, aby N. mniej znany - stał się nieco bardziej znany..?
Domin189
2021-01-25 15:29:05
Pod koniec 2016 roku na stronie Gazety Prawnej ukazał się interesujący artykuł pt. Fundację im. Czesława Niemena otworzyć może każdy? Niepełna ochrona nazwiska po śmierci, którego treść chciałbym przytoczyć.
Anna KrzyżanowskaPosłużenie się w nazwie stowarzyszenia imieniem osoby zmarłej nie wymaga uzyskania zgody jej bliskich. Każdy więc może założyć np. fundację im. Lecha Kaczyńskiego.

Takie wnioski płyną z wydanego niedawno orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Rozpoznawał on sprawę wniesioną przez Małgorzatę Niemen-Wydrzycką, wdowę po Czesławie Niemenie. Powódka prowadziła spór o ochronę dóbr osobistych – w postaci kultu pamięci zmarłego – ze Stowarzyszeniem Pamięci Czesława Niemena w Świebodzinie. Nie zgadzała się, by organizacja posługiwała się imieniem i nazwiskiem jej męża i zażądała, by stowarzyszenie dokonało zmian w sądzie rejestrowym, wykreślając jego personalia.

Fundacja a przedsiębiorstwo

Swoje powództwo oparła między innymi na brzmieniu art. 435 par. 3 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim umieszczenie w nazwie firmy nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – małżonka i dzieci. Świebodzińskie stowarzyszenie natomiast od Małgorzaty Niemen stosownej zgody nie otrzymało.

To jednak nie przekonało sądu.

– W ocenie składu orzekającego art. 435 par. 3 k.c. dotyczący ochrony nazwy przedsiębiorcy, w którym znajduje się nazwisko osoby zmarłej, nie ma zastosowania do innych osób prawnych niż przedsiębiorcy – wskazuje adwokat Zbigniew Krüger z poznańskiej kancelarii Krüger & Partnerzy, który reprezentował wdowę po Niemenie.

Efekt? – W przypadku osób prawnych niebędących przedsiębiorcami, a więc w przypadku fundacji czy stowarzyszeń, brak jest postmortalnej ochrony nazwiska wykorzystanego w nazwach tych podmiotów – wyjaśnia mecenas Krüger.

– Teoretycznie można więc dziś założyć stowarzyszenie imienia Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Wajdy czy Jana Kulczyka, nie mając nic wspólnego z ich dorobkiem i koneksjami rodzinnymi – dodaje.

To, że sąd apelacyjny zdecydował się wydać orzeczenie, którego skutkiem może być wysyp tego typu organizacji, dziwi nie tylko pełnomocnika Małgorzaty Niemen. – Jestem bardzo ciekawy pisemnego uzasadnienia tego wyroku. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której samozwańcza fundacja imienia znanej, ale zmarłej osoby, przyznaje nagrody, posługując się jej nazwiskiem. Trudno w takiej sytuacji odmówić jej rodzinie prawnej ochrony – komentuje Maciej Ślusarek, adwokat z kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

W ocenie eksperta bliscy zmarłego muszą dysponować prawem, by skutecznie nie zgadzać się na to, jak jest wykorzystywane jego nazwisko. – Abstrahując od brzmienia art. 435 kodeksu cywilnego cały czas mamy jeszcze artykuły 23 i 24 kodeksu, które mogą być stosowane niezależnie – dodaje mecenas Maciej Ślusarek.

Mowa o ogólnych przepisach dotyczących ochrony dóbr osobistych.

– Kult pamięci po osobie zmarłej zakłada pewnego rodzaju pieczę spadkobierców nad dobrym imieniem spadkodawcy. W tym zakresie wyobrażam sobie, że można by było wykreować dobro osobiste, jakim jest wykonywanie przez spadkobierców prawa do bycia przez zmarłego patronem tych czy innych instytucji. Z pewnością na tyle pojemny jest art. 23 k.c. – twierdzi mecenas Ślusarek.

Dziwny jest ten świat

Ten argument również podnoszony był w apelacji Małgorzaty Niemen.

„Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego kult pamięci zmarłego polega na przysługujących człowiekowi uprawnieniach wypływających ze sfery uczuć i odczuć odnoszącej się do postaci osoby zmarłej, okazywania szacunku dla wspomnień i pamięci o niej. (...) Efektywność tej ochrony wymaga przyznania bliskim (najbliższym) roszczeń zakazowych w określonych sytuacjach” – czytamy w piśmie procesowym.

– W uzasadnieniu ustnym sąd do tej kwestii się jednak nie odniósł. Wskazał jedynie, że dostrzega lukę w ochronie postmortalnej nazwisk – jako dobra osobistego – w przypadku posługiwania się nimi przez fundacje czy stowarzyszenia. Zastrzegł przy tym jednak, że jest to luka aksjologiczna, a nie konstrukcyjna, nie można więc zastosować przepisów dedykowanych przedsiębiorcom – wyjaśnia mecenas Zbigniew Krüger.

I dodaje, że orzeczenie poznańskiego sądu nie jest dla niego zrozumiałe. Zarówno bowiem stowarzyszenia, jak i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Wystarczy, że zamieszczą o tym wzmiankę w statucie. Dlatego też nie ma zamiaru składać broni. Sprawa trafi do Sądu Najwyższego. – Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia orzeczenia sporządzona zostania skarga kasacyjna. Obawiam się bowiem, że zaraz znajdzie się więcej podmiotów, które w sposób nieuprawniony będą wykorzystywać nazwiska znanych zmarłych osób – mówi mec. Krüger.

Co ciekawe, pełnej ochrony imienia i nazwiska doczekała się w Polsce tylko jedna osoba. Fryderyk Chopin. To, że nikt samowolnie nie założy fundacji jego imienia, gwarantuje ustawa z 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz.U. z 2001r. nr 16, poz. 168 ze zm.). Już w jej pierwszym artykule przeczytać możemy, że utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim związane stanowią dobro ogólnonarodowe podlegające szczególnej ochronie. Jego nazwisko natomiast – podobnie jak i wizerunek – są chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych.
Przejdź na: główną stronę z listą forów | listę wpisów z Cztery ściany świata | górę strony